Varausehdot

Varausehdot pdf-versiona.

Sydänhovin loma-asunnon ja siihen liittyvien palveluiden tilaamisessa, varaamisessa ja varattujen palvelusten peruuttamisessa noudatetaan seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut Sydänhoville näissä sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun, tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa.

VARAUS JA MAKSUEHDOT

Asiakkaalle lähetetään lasku, jossa on ajo-ohjeet loma-asunnolle sekä tilisiirtolomakkeet vuokran maksua varten. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (20 % vuokrahinnasta) eräpäivään mennessä, tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa.

Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa.

Mikäli varauksen alkuun on 3 kuukautta tai enemmän, maksetaan summa kahdessa erässä. Ennakkomaksu erääntyy maksettavaksi 14 vrk laskun päiväyksestä. Loppusuoritus erääntyy maksettavaksi 6 viikkoa ennen varauksen alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 2-3 kuukautta, maksetaan summa kahdessa erässä. Ennakkomaksu erääntyy maksettavaksi 7 vrk laskun päiväyksestä. Loppusuoritus erääntyy maksettavaksi 6 viikkoa ennen varauksen alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 1½-2 kuukautta, maksetaan koko summa kerralla ja lasku eräntyy maksettavaksi 6 viikkoa ennen varauksen alkua.

Mikäli varauksen alkuun on alle 6 viikkoa, maksetaan koko summa kerralla ja lasku erääntyy maksettavaksi 7 vrk laskun päiväyksestä.

Loma-asunnon edelleenvuokraaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty.

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje, sähköposti) Sydänhoville. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Sydänhoville.

Peruutuksen voi tehdä veloituksetta ennen kuin on maksanut ennakkomaksun ja/tai loppusuorituksen.

Mikäli varauksen peruutus tapahtuu ennakkomaksun ja/tai loppusuorituksen maksun jälkeen pidätetään siihen mennessä maksetut maksut. Jos loma-asunto saadaan markkinoitua toiselle asiakkaalle, jolta saadaan perityksi vastaava summa, palautetaan kaikki maksetut maksut.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa summa, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella.

SYDÄNHOVIN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Sydänhovi voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta. Jos varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

OLESKELU LOMA-ASUNNOLLA

Loma-asunnon avaimet luovutetaan asiakkaalle saapumisohjeissa kerrotulla tavalla. Jos asiakas ei palauta loma-asunnon avaimia ja hänen voidaan katsoa kadottaneen ne huolimattomuuttaan, peritään lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.

Loma-asunto on asiakkaan käytettävissä viikkovarauksissa tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. Viikonloppuvarauksissa loma-asunto on käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 sunnuntai-iltaan klo 22.00 saakka. Luovutuskellonajasta on maininta laskussa.

Loma-asunnon vuokraan sisältyy kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat ja ruokailuvälineet sekä sähkö lämmitykseen, ruoanlaittoon ja valaistukseen sekä takkapuut. Patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät vuokrahintaan. Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokrahintaan.

Oleskelu rakennuksen katolla ehdottomasti kielletty. Kattoa saa käyttää ainoastaan hätätilanteessa yläkerran hätäpoistumistienä. Oleskelu naapurihuoneiston terasseilla ja naapurihuoneiston terassikalusteiden käyttö ehdottomasti kielletty.

Loma-asunnon siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse. Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja loma-asunnon omistaja tai huoltaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, on omistajalla tai huoltajalla oikeus periä vähintään 115 € suuruinen siivousmaksu.

Loma-asuntoa saa käyttää enimmillään 10 henkeä. Teltan, asuntovaunun tai matkailuauton käyttö majoittumiseen loma-asunnon tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Lemmikkieläimiä ei saa tuoda loma-asuntoon. Tupakointi on kielletty kaikissa loma-asunnon sisätiloissa.

VAHINKOJEN KORVAUKSET JA YLIVOIMAINEN ESTE

Asiakas on velvollinen korvaamaan loma-asunnolle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot.

Sydänhovi ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot jne), joka ei ole johtunut Sydänhovista, ja jonka seurauksia Sydänhovi ei kohtuudella voinut estää. Sydänhovi ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

VALITUKSET

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan kohteen omistajalle tai huoltajalle. Mikäli asiaan ei tule korjausta ja jos asiakas ja Sydänhovi eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Hyvinkään käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

OIKEUS HINTOJEN MUUTOKSIIN

Sydänhovi varaa oikeuden oikaista esitteen hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä.

Versio 2014-03. Voimassa 19.1.2014 alkaen.