Villa Kiviaapa Moisasentien suora

Gravel-reitin varrella

Ruka-Kuusamossa on nyt panostettu viime vuosina pyöräilyyn kesälajina. Rinnekeskuksen alamäkipyöräilyn lisäksi Rukan ja Kuusamon keskustan ympäristössä on liki 900 km gravel-reittejä. Reittiverkoston kokoamisessa on pyritty saamaan aikaan sopivia ja maisemallisesti upeita ympyräreittejä. Matkan varrelle mahtuu leveitä sorateitä, kapeampia metsäautoteitä ja polkuja, ja toki myös päällystettyjä osuuksia. Villa Kiviaapa sijaitsee yhden reitin varrella, Kesäjärven kierros, 21 […]